Home » ภัยเงียบที่มากับสายฝน เตรียมตัวป้องกันอย่างไร

ภัยเงียบที่มากับสายฝน เตรียมตัวป้องกันอย่างไร

ภัยเงียบที่มากับสายฝน

ฤดูฝนมาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำและบรรยากาศที่สดชื่น แต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและสุขภาพของเราได้ โรคภัยไข้เจ็บหลายชนิดมักแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและพาหะนำโรคต่างๆ 

นอกจากนี้ยังมีอุบัติเหตุและภัยทำธรรมชาติที่เกิดจากฝนอีกมากมาย บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับภัยเงียบเหล่านี้ พร้อมแนะนำวิธีป้องกันเพื่อให้คุณและครอบครัวปลอดภัยตลอดฤดูฝน

โรคภัยที่มากับสายฝน

โรคไข้หวัดใหญ่

อากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและความชื้นสูงในฤดูฝนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายได้ง่าย อาการของโรคไข้หวัดใหญ่มักจะมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว ไอ เจ็บคอ และอาจมีอาการรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

โรคไข้เลือดออก

ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ซึ่งมักระบาดในช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีแหล่งน้ำขังจำนวนมากที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โรคไข้เลือดออกมีอาการตั้งแต่ไข้สูง ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ไปจนถึงอาการรุนแรงอย่างเลือดออกและช็อก

โรคฉี่หนู

เชื้อโรคฉี่หนูมักปนเปื้อนอยู่ในน้ำขังหรือดินโคลนที่ปนเปื้อนปัสสาวะของหนู หากสัมผัสกับน้ำหรือดินเหล่านี้โดยตรง เชื้อโรคอาจเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลหรือรอยถลอก ทำให้เกิดอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ตาแดง และอาจมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

โรคระบบทางเดินอาหาร

อาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาดในช่วงฤดูฝนอาจปนเปื้อนเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วง บิด อาหารเป็นพิษ และไข้ไทฟอยด์

เตรียมตัวป้องกันอย่างไร

 1. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง: รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
 2. รักษาความสะอาด: ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาด โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ห้องน้ำ ทำความสะอาดบ้านและบริเวณรอบบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ
 3. ป้องกันการถูกยุงกัด: สวมเสื้อผ้ามิดชิด ใช้ยาทากันยุง นอนในมุ้ง และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบบ้าน
 4. รับวัคซีนป้องกันโรค: ปรึกษาแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคอื่นๆ ตามความเหมาะสม
 5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขัง: หากจำเป็นต้องสัมผัสน้ำขัง ควรสวมรองเท้าบูทและล้างทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากนั้น
 6. ดื่มน้ำสะอาดและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่: หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำดิบและรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารที่ไม่สะอาด
 7. หากมีอาการป่วย ควรรีบไปพบแพทย์: เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสายฝน

หนึ่งในอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดจากสายฝนคือน้ำท่วม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ:

 • บ้านเรือนและทรัพย์สิน
 • ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา
 • เส้นทางการจราจร ทำให้การเดินทางลำบาก
 • สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน

นอกจากนี้ ฝนตกหนักยังอาจนำมาซึ่งอันตรายอื่นๆ ได้แก่:

 • ถนนลื่น อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • ต้นไม้ล้มทับ สายไฟฟ้าขาด
 • น้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ เช่น ถนน ทางเดินเท้า

วิธีการเตรียมตัวป้องกันอันตรายจากฝน

เพื่อให้ปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสายฝน ควรปฏิบัติดังนี้

1. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทราบแนวโน้มการเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วม

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสติกกันน้ำ เป็นต้น

3. ย้ายสิ่งของที่สำคัญและราคาแพงไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย

4. หลีกเลี่ยงการขับขี่หรือเดินทางในสภาพฝนตกหนัก

5. ระวังอันตรายจากสายไฟฟ้าที่ตกหรือต้นไม้ล้มทับ

การเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดคือการติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของคุณและครอบครัวตลอดฤดูฝนนี้