Home » โรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับสภาพอากาศ และวิธีรับมือ

โรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับสภาพอากาศ และวิธีรับมือ

โรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับสภาพอากาศมีอะไรบ้าง ควรรับมืออย่างไร

สภาพอากาศและฤดูกาลมีผลต่อสุขภาพของเราอย่างมาก โรคภัยไข้เจ็บบางชนิดมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเฉพาะของปี ดังนั้นการเตรียมตัวรับมือกับโรคเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้คุณสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและคนที่รักได้

โรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับสภาพอากาศ

ฤดูฝน

1. ไข้หวัดใหญ่

ในช่วงฤดูฝน อากาศชื้นและเย็นเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ทำให้โรคนี้แพร่ระบาดได้ง่าย อาการของโรคได้แก่ ไข้สูง ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย

2. โรคไข้เลือดออก

ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ซึ่งมักจะแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงมากขึ้น อาการของโรคได้แก่ ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้อาเจียน และผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย

วิธีป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในแต่ละฤดูกาล

 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชื้น ระบายอากาศให้ถ่ายเทสะดวก
 • กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยไม่ให้มีน้ำขังแจง
 • รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ และดื่มน้ำสะอาด
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
โรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับสภาพอากาศ

ฤดูหนาว

1. ไข้หวัด

เชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายในช่วงอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะในสถานที่แออัดหรือปิดทึบ อาการของโรคได้แก่ น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ไข้ต่ำๆ

2. โรคปอดบวม

เชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคปอดบวมสามารถแพร่กระจายได้ง่ายในช่วงอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ อาการได้แก่ ไอรุนแรง หายใจลำบาก ไข้สูง เจ็บหน้าอก

วิธีป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในแต่ละฤดูกาล

 • สวมเสื้อผ้ากันหนาวเมื่ออยู่กลางแจ้ง
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและปิดทึบ
 • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
 • พักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
โรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับสภาพอากาศ

ฤดูร้อน

1. โรคอาหารเป็นพิษ

อากาศร้อนเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในอาหาร ทำให้โรคอาหารเป็นพิษแพร่กระจายได้ง่าย อาการได้แก่ ท้องร่วง ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน

2. โรคผิวหนังอักเสบ

ในช่วงอากาศร้อนชื้น ผิวหนังมักจะถูกกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบได้ง่าย โดยเฉพาะในผู้ที่มีประวัติเป็นโรคผิวหนังอยู่แล้ว อาการได้แก่ ผื่นคัน ผิวแดง บวม

วิธีป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในแต่ละฤดูกาล

 • รับประทานอาหารสุกใหม่ เก็บรักษาอาหารให้ถูกวิธี
 • ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงของหวานและแอลกอฮอล์
 • ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังที่เหมาะสม เช่น ครีมกันแดด
 • พักผ่อนในที่ร่มและระบายอากาศได้สะดวก

โรคภัยไข้เจ็บมักจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและฤดูกาล ดังนั้นการเตรียมตัวรับมือและป้องกันโรคเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ โดยเฉพาะการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การปฏิบัติตามคำแนะนำ รวมถึงการเฝ้าระวังและรีบพบแพทย์หากมีอาการผิดปกติ เพื่อให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับคนที่รักไปได้นานๆ